Dzięki pomocy Pana Arkadiusza Siewierskiego udało się ustalić że znalezione na miejscu katastrofy

...