W dniu 21.09.2019 nasze muzeum wsparło organizacyjnie V Rajd Graniczny. Ta cykliczna impreza organizowana przez stowarzyszenie Jeziorki Aktywna Wieś ma na celu propagowanie pamięci o lokalnych bohaterach którzy walczyli i oddali życie w czasie II Wojny Światowej, edukację młodzieży, integrację z osobami niepełnosprawnymi oraz zwrócenie uwagi na zalety aktywnych form wypoczynku.
Z naszych zasobów udało się udostępnić pojazd BRDM-2 oraz namiot wystawowy. W trakcie rajdu trasą przebiegającą po dawnym pograniczu polsko-niemieckim Przemysław Olszyński miał także okazję przybliżyć historię umocnień wybudowanych dla obrony pozycji pilskiej. Dziękujemy za okazane zainteresowanie.