Wytężona praca naszego zespołu zajmującego się remontem pojazdu SKOT R-3M przyniosła efekty !