Kilkanaście weekendów przygotowań terenu i obiektów oraz pracy przy sprzęcie, kilkadziesiąt godzin

...

UWAGA ! UWAGA !

Z przyczyn od nas niezależnych zmianie uległa początkowa część trasy dojazdu na sobotnie

...

 W sobotę 7 lipca Pan kmdr Andrzej Konkol, nasz Attache obrony w Ambasadzie RP w Hadze (Holandia)

...

W dniu imprezy obowiązuje trasa dojazdu od ulicy Koszalińskiej/Kołobrzeskiej, bramą dla samolotów, lewą

...

Tworząc scenariusz przygotowywanej wystawy wpadliśmy na pomysł, aby całą historię zamknąć dniem

...