Dzięki środkom otrzymanym w ramach 1% zakupiliśmy skrzynię Nr 1 z zestawu uszczelniającego do

...

W dniu 13.07.2019 załoga Pilskiego Muzeum Wojskowego udzieliła wsparcia w organizacji V Zlotu

...

Na zaproszenie Muzeum Zimnej Wojny uczestniczymy dziś w V Zlocie Zimnowojennym. Jeśli ktoś nie ma

...

Szanowni państwo, gdy we wrześniu 2018 roku informowaliśmy, że w ramach naszej pierwszej zbiórki środków

...

Do pozyskanego niedawno fragmentu gąsienicy dołączyło oryginalne koło napędowe . Ten wspaniały

...