Przygotowania do sezonu trwają. Po raz kolejny dzięki Waszemu wsparciu wzbogacamy naszą ekspozycję.

Sylwetka sierżanta zawodowego z 8 Batalionu Pancernego w mundurze garnizonowym jest już na wystawie. W ramach planu mobilizacyjnego w 1939 roku, 8 bpanc stacjonujący w Bydgoszczy mobilizował 14 oddziałów różnego przeznaczenia. Warto pamiętać o samodzielnych pododdziałach broni pancernych, których żołnierze walczyli we wrześniu: w ramach Armii ,,Pomorze" 81 Dywizjon Pancerny oraz 81 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych, w ramach Armii ,,Poznań" 82 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych.

Do zobaczenia w muzeum !

Odznaki i obszycia na mundurze garnizonowym - Znak pancerny, odznaka grenadierska, odznaka pamiątkowa 8 bpanc, na rękawie szewron podoficera zawodowego. Na głowie rozgrywka garnizonowa broni pancernych wz 35.