27 grudnia obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Tego dnia w 1918 r. wybuchł zwycięski zryw, którego efektem było przede wszystkim potwierdzenie przynależności ziem dawnego zaboru pruskiego wchodzących w skład Prowincji Poznańskiej do państwa polskiego.

Sygnałem do rozpoczęcia działań powstańczych była wizyta w Poznaniu powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego. Swoim przemówieniem wygłoszonym 26 grudnia poderwał on Wielkopolan do walki. 27 grudnia w reakcji na niemiecką paradę na ulicach Poznania, podczas której zrywano polskie flagi, wywiązały się zamieszki. Do walk przystąpiły oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego. W następnych dniach działania zbrojne rozszerzały się na kolejne miejscowości. Tereny objęte działaniami zbrojnymi objęła swoją władzą Naczelna Rada Ludowa, z naczelnym wodzem gen. Józefem Dowborem-Muśnickim.

Postanie Wielkopolskie trwało niecałe dwa miesiące. Za dzień jego zakończenia uznaje się 16 lutego 1919 r., kiedy to Niemcy i państwa Ententy podpisały rozejm w Trewirze, w którym zawarto m.in. korzystne dla Polski postanowienia. Niemcy zostali zobowiązani do zaprzestania kroków zaczepnych przeciw Polakom, wytyczono także linię demarkacyjną. Ostatecznie przynależność Wielkopolski do odrodzonej Rzeczypospolitej potwierdził zawarty 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski.

Materiały ze strony sejm.gov.pl