Na naszej wystawie stałej poświęconej historii pilskiego lotniska wspominamy postać płk. pil. Zenona Jankowskiego - jednego z kandydatów do lotu w kosmos pierwszego Polaka w ramach programu Interkosmos.

Jak wiemy, ostatecznie pierwszym i jedynym jak dotąd naszym rodakiem w kosmosie został Mirosław Hermaszewski (wówczas w stopniu majora). Panu Jankowskiemu przypadła rola konsultanta kierownika lotu. Decyzję co do załogi, która weźmie udział w misji kosmicznej (Zenon Jankowski wraz z Walerijem Kubasowem czy też Mirosław Hermaszewski wraz z Piotrem Klimiukiem) podjęto na tyle późno, że Poczta Polska przygotowała dwa zestawy znaczków upamiętniające misję Sojuz 30 z roku 1978. O ile znaczki z postacią Pana Hermaszewskiego są powszechnie znane - weszły do normalnego obiegu, o tyle z postacią Pana Jankowskiego, jako wycofane, są dziś absolutnym unikatem.

Dzięki przychylności Pana Kapitana Żeglugi Wielkiej Witolda Nawrockiego z Gdyni udało się pozyskać cyfrową kopię obu wzorów, dzięki której możemy obecnie zrealizować jedno z naszych zamierzeń - pokazać zwiedzającym jak wyglądały te unikalne znaczki. Zapraszamy w nowym sezonie 2022 a Panu Kapitanowi Żeglugi Wielkiej Witoldowi Nawrockiemu dziękujemy za pomoc.