Trochę nowych informacji w uzupełnieniu do wcześniejszego tematu skrzynki z Eżektorowym Zestawem Czołgowym. W albumie pt.: "W czterdziestolecie zwycięstwa" wydanym w 1985 roku znajduje się fotografia z podpisem: "Pododdział chemików odkaża czołgi"

Odkażanie T-55

. Widać tu dobrze skrzynkę na EZCz oraz wchodzący w skład zestawu zwinięty długi wąż zamontowany przy pomocy skórzanych troków na zbiorniku paliwa. Pododdział wojsk chemicznych odkaża czołgi na specjalnym stanowisku, zestaw EZCz umożliwiał załodze samodzielne odkażenie wozu. W zbiorach naszych przyjaciół - Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie znajduje się kompletny zestaw oznaczony, jako EZCz - 55, i to jest właśnie pełna nazwa zestawu.

Zestaw EZCz-55

Na fotografii widać jego elementy. Zestawy były produkowane w fabryce o oznaczeniu wojskowym „Zakład nr 123”.