Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dzięki przychylności Władz Miasta Piły, nasze muzeum zmienia lokalizacje w obrębie pilskiego lotniska.

Na preferencyjnych warunkach, wynajmujemy 9 schronohangarów, zlokalizowanych na końcu ul. Wałeckiej. Nowa lokalizacja daje nam wspaniałe możliwości rozwoju i co najważniejsze; bezpieczny dojazd ul. Wałecką, który nie koliduje z ruchem lotniczym. Niewiele muzeów o profilu wojskowym w Polsce ma takie możliwości, wszystkie nasze eksponaty będziemy przechowywać w schronohangarach; dodatkowo będziemy mieli możliwość utworzenia poligonu - „Autodromu”, który będzie wspaniałą areną do pokazów dynamicznych, sprawnego technicznie sprzętu z naszych zbiorów. Przyległy do „Autoromu” teren, można w przyszłości wykorzystać na organizację różnych imprez plenerowych: od pikników militarnych, rekonstrukcji historycznych, po kto wie, może nawet zlot pojazdów wojskowych. W nowej lokalizacji, oprócz posiadanych już wystaw stałych: „Poznaj 100. - letnią historię pilskiego lotniska”, która dokumentuje historie naszego lotniska oraz ekspozycji „Od Sekcji Automobilowej do Służby Czołgowo-Samochodowej”; przybliżającej zwiedzającym Polskie Tradycje Wojskowego Szkolnictwa Motoryzacyjnego, znajdzie się również miejsce dla nowych wystaw tematycznych i nieprezentowanych wcześniej eksponatów.

Kolejne schronohangary, przeznaczymy na organizację ekspozycji dotyczących: historii artylerii polskiej, wozów ewakuacyjnych, wozów dowodzenia i łączności oraz aktywną wystawę pod tytułem „Jak to działa”, gdzie historyczny sprzęt (kadłub czołgu T-55, przekroje silników i skrzyń biegów oraz inne ciekawe pomoce dydaktyczne), będzie dla młodych ludzi źródłem wiedzy technicznej. Jako dodatkową atrakcję zamierzamy wykorzystać, zlokalizowany niedaleko w lesie podziemny schron USD (Umocnione Stanowisko Dowodzenia), w którym utworzymy ekspozycję poświęconą „zimnej wojnie”.

Wykorzystanie w pełni, wszystkich możliwości, jakie daje nowa lokalizacja zwiększy nasze szanse na dotarcie do młodego człowieka i zainteresowanie go technika wojskową, a co za tym idzie historią. I to jest nasz główny cel, nasza misja: Zainteresować historią!!!

Liczymy, że nasze muzeum w nowej lokalizacji, zwiększy potencjał turystyczny Piły i regionu; co najciekawsze do naszego muzeum będzie można nie tylko przyjechać, ale i przylecieć własnym samolotem!!!

Obecna sytuacja i obostrzenia, związane z wirusem, mocno pokrzyżowały również nasze plany w tym roku, ale już niedługo, zaprosimy Was na imprezę plenerową w nowej lokalizacji, mamy nadzieję, że nie tylko przyjdziecie, przyjedziecie, ale także przylecicie!!!