W dniu 21.11.2019 w Auli konferencyjnej Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile (teren byłej Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej) odbyły się uroczyste obchody Święta Służby Czołgowo - Samochodowej połączone z Sympozjum naukowym.

Organizatorem uroczystości było Szefostwo Służby Czołgowo - Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Dyrektor naszego muzeum Przemysław Olszyński został zaproszony na uroczystości, gdzie podczas krótkiej prelekcji przybliżył uczestnikom działalność Pilskiego Muzeum Wojskowego.  Szef Szefostwa Służby Czołgowo – Samochodowej Pan płk Sławomir Budek wręczył naszemu dyrektorowi Podziękowanie w dowód uznania dla naszej działalności. To dla nas wielkie wyróżnienie. Mieliśmy również zaszczyt gościć uczestników uroczystości w naszym muzeum, gdzie czekała na nich otwarta w ubiegłym roku na 100. lecie Służby Czołgowo – Samochodowej wystawa stała zatytułowana  „Od Sekcji Automobilowej do Służby Czołgowo – Samochodowej”.

Spotkanie dla wielu „Samochodziarzy” było okazją do powrotu w mury dawnej szkoły, usłyszeliśmy od nich wiele ciepłych słów podczas zwiedzania wystawy, mamy nadzieję, że będą mówić o naszym muzeum „moje muzeum” i będą do nas wracać z dziećmi i wnukami.